Back to Top

Trafikksikring

Vedlagt følger til orientering en epost-tråd med utgangspunkt i en felles henvendelse fra Skeikampen Pluss og SU til Gausdal kommune i 2018 om trafikksikkerhet, og kommunens henvendelse til Statens Vegvesen i saken i januar 2019. 

Publisert 02.03.19
      Sist oppdatert søndag 03. mars 2019 22:08

Les mer: Trafikksikring

Post- og avisomdeling/omadresserte aviser

Fra og med mandag 1. juli blir det endringer for noen av våre indirekte medlemmer - og også for noen ikke-medlemmer. Dette blir gjennomført etter avtale med Aftenposten som koordinerer med Posten, Finansavisen, DN og Amedias øvrige aviser. I prinsippet skal også Kvikkas følge samme opplegget på lørdager. Som kjent er det allerede noe forvirring om hvor Kvikkas leverer omadresserte aviser på lørdager, men vårt håp er at dette skal bedre seg med det nye opplegget.

      Sist oppdatert tirsdag 03. juli 2018 10:22

Les mer: Post- og avisomdeling/omadresserte aviser

GLØR Miljøtorg på Skeikampen

GLØR ber oss minne om at gjenbruksstasjonen på Segalstad Bru, ikke minst etter påtrykk fra SU, har gått med på i større grad å holde åpent til tider som er tilpasset hyttefolket. Se linken til GLØR til venstre på websiden. GLØR vil benytte året til å se om det skal fortsette. Det er et problem for GLØR at det fortsatt kastes alt for mye på miljøtorgene på Skeikampen som SKAL til gjenbruksstasjonen! Dersom det fortsetter er det ikke umulig at de vil vurdere å stramme inn på lørdagsåpninger som vi har fått til.

Side 4 av 9