Back to Top

Aktivt for utvikling på Skei

Prosjektet Skeikampen Utvikling er godt i gang. I høstferien var de fleste av aktørene samlet til prosjektmøte på Skeikampen. 

Flere viktige tema sto på dagsorden  på møtet der  både utbyggere, reiselivsaktører, Skeikampen Pluss og velforeningene for hytteeierne samt Thon systemet var deltakere. 

      Sist oppdatert fredag 05. februar 2016 21:52

Les mer: Aktivt for utvikling på Skei

Norges Hytteforbund om revidert nasjonalbudsjett/eiendomskatt for fritidsboliger

Norges Hytteforbund (NHF) - som gjennom medlemskap av landets hyttevelforeninger og individuelle medlemmer representerer ca. 25.000 hytteeiere - har gjennom presseoppslag registrert at revidert nasjonalbudsjett inneholder et punkt (s.56) om at man nå vil foreslå at norske kommuner skal få anledning til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt.

      Sist oppdatert onsdag 06. juli 2016 15:56

Les mer: Norges Hytteforbund om revidert...

Side 9 av 9