Kommuneoverlegen ønsker å minne om smitteverntiltakene som gjelder for Gausdal kommune.

Vi nærmer oss jul og den nest største høytiden når det gjelder besøkende i kommunen vår.

De grunnleggende smitteverntiltakene gjelder både ansatte og gjester:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Sørge for at alle holder minst 1 meters avstand. Personer som kommer fra området med mye smitte, skal holde to meters avstand til personer i risikogruppa.
  Hver enkelt virksomhet må gjøre egne vurderinger, planlegge og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige utfra utformingen av lokalene, størrelsen på virksomheten, kundegrunnlaget og praktiske hensyn. Sørg for god opplæring i smittevernrutiner for alle ansatte.

Hygiene og renhold:

 • Virksomheten bør tilrettelegge for god håndhygiene for ansatte og kunder. Håndsprit eller muligheter for håndvask bør være godt synlig og lett tilgjengelig for eksempel ved inngangen og
  utgangen, områder med selvbetjening, berøringsautomater, selvbetjeningskasser og andre områder med høy aktivitet eller mange kontaktpunkter.

Serveringssteder:

 • Serveringssteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har
  utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver
  gruppe. Vi oppfordrer til at alle registreres og at dette også gjøres for serveringssteder uten skjenkebevilling. Informasjonen skal slettes etter 14 dager. Vi anbefaler alle serveringssteder
  om å registrere kontaktopplysninger.

Skjenkestopp:

 • Det er innført nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling skal ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22

Avstand:

 • Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord. Husstandsmedlemmer
  kan sitte nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Bordservering:

 • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. 

For utleiere av fritidsboliger:

 • Antall som den enkelte fritidsboligen leies ut til må kunne ivareta bestemmelsen om minst 1 meter avstand dersom personene ikke tilhører samme husstand
 • Profesjonell rengjøring mellom uteleieforholdene må kunne gjennomføres
 • Det oppfordres til å legge til rette for godt smittevern ved å tilgjengeliggjør desinfiserende rengjøringsmidler, eksempelvis håndsprit

Ved smitteutbrudd:

Ved et utbrudd vil kommunens smittesporingsteam kontakte bedriften. I de tilfellene hvor gjestene er registrert må bedriften ta kontakt med disse. Alle må få beskjed om å teste seg. I denne fasten
bistår smittesporingsteamet med råd og veiledning. Testingen for vår del skjer i Håkons hall på Lillehammer og det kan bestilles time via kommunens nettside.
Det er ikke påbudt med munnbind i Gausdal, men for å redusere smittespredningen i samfunnet kan munnbind være et tillegg til andre tiltak. 

Ved spørsmål ta kontakt med koronatelefonen: 480 75 383

Med ønske om en god og smittefri jule- og nyttårshelg!

Hilsen
Gausdal kommune