Back to Top

Løypekjøring på Skei

Etter de foruroligende meldingene om at vi ville miste flere populære skiløyper på Skei, har «Samarbeidsutvalget for fritidsboligeiere på Skei-Austlid» tatt initiativ til en dialog med styret i Skeikampen pluss.

      Sist oppdatert tirsdag 17. januar 2023 09:31

Les mer: Løypekjøring på Skei

Ønsker du fiber på hytta?

Det har vært dialog med Eidsiva bredbånd vedrørende status på deres arbeider med fiberutbygging på Skeikampen.
I den forbindelse har Anne Erdal, salgsansvarlig for fritidsmarked kommet med følgende informasjon:

      Sist oppdatert søndag 18. desember 2022 09:28

Les mer: Ønsker du fiber på hytta?

Varsel om mulig stikkprøvekontroll av gjerder

Kommunen er kjent med at ulovlige og farlige gjerder settes opp rundt fritidsboliger og fritidsboligtomter på Skei. Slike gjerder kan bl.a. gi skader på beitedyr og føre til at beitedyr ledes bort fra sine beiteområder. Kommunen ønsker i det vedlagte brevet å veilede om regelverket og varsle om at kommunen vurderer å foreta stikkprøvekontroller gjennom sommeren.

      Sist oppdatert lørdag 06. august 2022 08:15

Les mer: Varsel om mulig stikkprøvekontroll av gjerder

Side 1 av 10