Back to Top

Varsel om mulig stikkprøvekontroll av gjerder

Kommunen er kjent med at ulovlige og farlige gjerder settes opp rundt fritidsboliger og fritidsboligtomter på Skei. Slike gjerder kan bl.a. gi skader på beitedyr og føre til at beitedyr ledes bort fra sine beiteområder. Kommunen ønsker i det vedlagte brevet å veilede om regelverket og varsle om at kommunen vurderer å foreta stikkprøvekontroller gjennom sommeren.

      Sist oppdatert lørdag 06. august 2022 08:15

Les mer: Varsel om mulig stikkprøvekontroll av gjerder

Side 1 av 10