Back to Top

Norges Hytteforbund om revidert nasjonalbudsjett/eiendomskatt for fritidsboliger

Norges Hytteforbund (NHF) - som gjennom medlemskap av landets hyttevelforeninger og individuelle medlemmer representerer ca. 25.000 hytteeiere - har gjennom presseoppslag registrert at revidert nasjonalbudsjett inneholder et punkt (s.56) om at man nå vil foreslå at norske kommuner skal få anledning til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt.

      Sist oppdatert onsdag 06. juli 2016 15:56

Les mer: Norges Hytteforbund om revidert...

Side 7 av 8