Back to Top

Eiendomsskatten til forargelse og glede?

Gausdal har hatt eiendomsskatt i 10 år nå. Det begynte så pent og pyntelig og flere politikere omtalte det som nærmest en bagatell, en liten skjerv til felleskapet. I år er inntekter fra Eiendomsskatten budsjettert med snaut 7 millioner. Kanskje ikke så rart at noen synes det snart er nok? Men det blir verre.

Skrevet av redaktør i Gausdølen, Olav Iverslien 19.11.2017

      Sist oppdatert fredag 01. desember 2017 09:56

Les mer: Eiendomsskatten til forargelse og glede?

SU inngår samarbeid med andre aktører på Skeikampen

Det har vært et ønske fra aktører på Skeikampen om å etablere en ny giv i markedsføring og utvikling av Skeikampen som destinasjon. Initiativet har fått navnet VisitSkeikampen og har blant annet materialisert seg som det nye navnet på bladet Skeikampenposten som vi mottar i postkassen og et nytt nettsted for destinasjonen (www.visitskeikampen.no).

      Sist oppdatert søndag 27. august 2017 17:16

Les mer: SU inngår samarbeid med andre aktører på...

Status i prosjekt «Bedre bredbåndsdekning på Skeikampen»

Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) ved styreleder Jens N. Engelstad, og Lillehammer-regionen Vekst (LRV) ved Dag Høiholt-Vågsnes hadde møte med Eidsiva den 28. april.
Om det er et ønske om å arrangere et møte med Eidsiva Bredbånd i høstferien kan dere melde deres interesse til post@samarbeidsutvalget.no

      Sist oppdatert mandag 12. juni 2017 12:20

Les mer: Status i prosjekt «Bedre bredbåndsdekning på...

Side 4 av 8