Back to Top

Parkering på Austlid

Etter forespørsel fra medlemmer har styret i SU tatt opp med kommunen om P-skiltingen på Austlidseter er i tråd med de krav som følger med reguleringsbestemmelsene når det i praksis leder til privatisering av den store parkeringsplassen.

Publisert 02.03.19

      Sist oppdatert søndag 03. mars 2019 22:07

Les mer: Parkering på Austlid

Trafikksikring

Vedlagt følger til orientering en epost-tråd med utgangspunkt i en felles henvendelse fra Skeikampen Pluss og SU til Gausdal kommune i 2018 om trafikksikkerhet, og kommunens henvendelse til Statens Vegvesen i saken i januar 2019. 

Publisert 02.03.19
      Sist oppdatert søndag 03. mars 2019 22:08

Les mer: Trafikksikring

Side 2 av 8