På kommunestyremøtet 13.12.18 ble følgende gebyrer og sats for eiendomsskatt vedtatt for 2019:

Publisert 18.12.18

  • Renovasjon – en økning på 3,4% for fritidsboliger uten innlagt vann og avløp, og 3,8% for fritidsboliger med innlagt vann og avløp
  • Feiing & tilsyn – uendret
  • Slamutkjøring for dem som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett – uendret
  • Vann – uendret
  • Avløp – abonnement og faktisk forbruk redusert med 5%
  • Plansaker, byggesaksbehandling samt kart- og oppmåling: Se sak 0080/18 under følgende link: https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-13-12-2018.423053.24246o602dc0.eom.html 
  • Eiendomsskatt – øker fra 5,1 promille i 2018 til 6,1 promille i 2019. Blir regjeringens forslag til maksimal sats fra og med 2020 vedtatt, vil den fra 2020 måtte reduseres til 5,0 promille. Muligens vil kommunen av egen fri vilje redusere den fra 2020 selv om regjeringens forslag ikke blir vedtatt.