Back to Top

Velkommen til Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) er en medlemsorganisasjon for fritidsboligeiere i området Skeikampen-Auslid-Raudsjøen. 

Vi bidrar aktivt til å utvikle det til en enda mer attraktivt fritidsboligdestinasjon for eksisterende og nye fritidsboligeiere. Vi representerer 21 vel/hytteeierforeninger/sameier, og dermed 950 fritidsboligeiere i området.

Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du sende oss en epost til post@samarbeidsutvalget.no

Les mer her om hvem våre 21 medlemsforeninger er, og om hvordan din forening kan bli medlem.

Post- og avisomdeling/omadresserte aviser

Fra og med mandag 1. juli blir det endringer for noen av våre indirekte medlemmer - og også for noen ikke-medlemmer. Dette blir gjennomført etter avtale med Aftenposten som koordinerer med Posten, Finansavisen, DN og Amedias øvrige aviser. I prinsippet skal også Kvikkas følge samme opplegget på lørdager. Som kjent er det allerede noe forvirring om hvor Kvikkas leverer omadresserte aviser på lørdager, men vårt håp er at dette skal bedre seg med det nye opplegget.

Les mer: Post- og avisomdeling/omadresserte aviser